Głównym celem działalności firmy jest obsługa klienta biznesowego w zakresie rekrutacji i wynajmu personelu oraz obsługa klienta indywidualnego (potencjalnego pracownika) poprzez świadczenie usług agencji zatrudnienia przy zachowaniu wymaganej jakości wyrobów jak i świadczonej usługi.

Organizacja uzyskuje wymaganą jakość poprzez :

  • Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta
  • Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję klientom i pracownikom Organizacji
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność w stosunku do innych organizacji.

Przyjęta Polityka jakości jest:

  • podstawą dla ustalenia wymiernych celów jakości,
  • poddawana jest okresowym analizom kierownictwa przy współdziałaniu ze strony pracowników pod kątem jej dalszego dostosowania.

Zarządzający przedsiębiorstwem ORION.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do spełniania wymagań właściwych norm i zapewnia środki na wdrożenie, utrzymanie, doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Zarządzający przedsiębiorstwem ORION.pl sp. z o.o. zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w celu osiągnięcia zadowolenia Klienta biznesowego i potencjalnego pracownika.

Nowe biuro w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do nowego biura regionu zachodniego. Od marca jesteśmy dostępni w biurowcu przy ul. Towarowej 37. Serdecznie zapraszamy!

czytaj